Jana Ševčíková

 

 

 

 

Jana Ševčíková sa narodila 22. apríla 1953 v Prahe. Absolvovala Střední průmyslovou školu filmovou v Čimelicích a v roku 1983 Filmovou fakultu muzických umění v Prahe, obor dokumentárna tvorba.

Jana Ševčíková má výnimočné postavenie medzi českými dokumentaristami. Už od školy mala problémy so svojim nekonjukturálnym videním sveta, snažiacim sa dovidieť k podstata vecí. Medzi odborníkmi je cenená ako svojbytný talent a osobnosť vymykajúca sa bežným normám a zaradeniam. Je úplne nezávislá a realizuje iba projekty, o ktorých je presvedčená, že ich „musí natočiť”, väčšinou vo vlastnej produkcii, čo bolo kedysi v Československu veľmi náročné. J. Ševčíková má výrazný záujem o etnografiu a život v ťažkých podmienkach. Jej filmy evokujú základné otázky ľudského bytia, ktoré sa dotýkajú človeka ako jedinca i ako člena spoločnosti kdekoľvek na svete. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2007 FK Naoko